Programi

Programi

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na integriranom, razvojno primjerenom, fleksibilnom i inkluzivnom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističko-razvojnu koncepciju, odnosno na razvoj cjelovite osobnosti djeteta. To je cjelovit razvojni program usmjeren na brigu o sigurnosti i zdravlju te na optimalno zadovoljavanje djetetovih potreba i prava, na poticanje rasta, razvoja, odgoja i učenja u skladu s individualnim mogućnostima djeteta.

Ciljevi :

 • planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada u skladu sa suvremenim spoznajama o razvoju i učenju djece
 • zadovoljavanje potreba, mogućnosti i prava djeteta uz princip individualizacije
 • njega i briga o zdravim stilovima života
 • igra kao najefikasnija metoda učenja
 • bogata materijalna sredina, koja potiče djecu na istraživanje, otkrivanje i aktivno učenje
 • bogata socijalna sredina koja omogućuje slobodan izbor aktivnosti i partnera u procesu učenja
 • prihvaćanje različitosti i međusobno poštivanje
 • akcijska istraživanja u odgojno-obrazovnom radu s djecom
 • partnerski odnos s roditeljima
 • stručno usavršavanje stručnih suradnika i odgojitelja u vrtiću – organizaciji koja uči, razvija se i mijenja
 • kontinuirano praćenje i vrednovanje rada uz prilagođavanje i fleksibilnost usklađivanja s promjenama

Primarni desetosatni program

Polaziti od djeteta – njegovih potreba, uvažavajući njegove karakterne osobine, poznajući stil učenja i potrebu za zadovoljavanjem stvaralačkih poriva i pripremanja, a sve s ciljem pripremanja na učenje kroz cijeli život čime poprima humanistički karakter odgoja.

Redoviti cjelodnevni 10-satni program namijenjen je za sve dobne skupine djece. Provodi se svakodnevno radnim danom, tijekom cijele pedagoške godine, u jasličnim i vrtićkim skupinama Provodi u skladu sa suvremenim spoznajama o razvoju i učenju djece rane i predškolske dobi. Nositelji programa su odgojiteljice, psihologinja i zdravstvena voditeljica.

Cap program

CAP program je jedan od najstarijih i najuglednijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu koji se provodi se u 18 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj punih 20 godina.

CAP (Child Assault Prevention) je jedan od najkvalitetnijih i najobuhvatnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu. Bazira se na filozofiji ojačavanja i osposobljavanja – vjerovanju da svi ljudi imaju pravo na informacije, vještine i strategije kojima mogu steći kontrolu nad svojim životima. Ima razrađen kurikulum i brojne prateće materijale za svaku varijantu programa, vrlo strukturirane aktivnosti i  obveznu procesnu evaluaciju, te ga stručni suradnici osnovnih škola i vrtića smatraju konkretnim, pouzdanim i kvalitetnim “alatom“ za primarnu prevenciju zlostavljanja djece. Predškolski CAP namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole

Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu planira se i oblikuje cjelovito (tematski, projektno). U kurikulumu predškole planiraju se kontekstualni uvjeti, za održavanje različitih odgojno-obrazovnih aktivnosti i stjecanje raznovrsnih odgojno-obrazovnih iskustava djece, a ne precizan tijek njihovih aktivnosti niti fragmentirani sadržaji učenja.

Planiranje kurikuluma predškole temelji se na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja. U skladu s tim, planiranje sadržaja kurikuluma predškole temelji se na promatranju i slušanju djece i dogovaranju s djecom, pri čemu su interesi djece i njihove individualne i razvojne mogućnosti najvažniji kriterij.

Posebna pozornost usmjerava se utvrđivanju postojećeg iskustva, znanja i razumijevanja djece te oblikovanju uvjeta za njihovo nadograđivanje. Djecu se kontinuirano potiče na sudjelovanje, promišljanje i planiranje novih iskustava učenja s odgojiteljem. Odgojno-obrazovne aktivnosti temelje se na istraživanju, otkrivanju, promišljanju, rješavanju problema i raspravi djeteta s drugom djecom i odgojiteljem te korištenju različitih izvora učenja. Djecu se potiče na izražavanje u sklopu različitih vrsta reprezentacija (crtanje, slikanje, građenje, konstruiranje i sl.), koje im olakšavaju razumijevanje i integriranje koncepata kojima se bave te korištenje simbola za izradu pisanih bilješki u njima svrhovitome kontekstu. Program je namijenjen djeci školskim obveznicima koja su polaznici redovitog programa kao i djeca koja polaze kraći program predškole.

Rastimo zajedno

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” namijenjen je roditeljima najmlađe djece u dobi do četiri godine života. Svrha Programa je omogućiti razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Ulica Josipa Čopora 15, 10314 Križ

Pon – Pet / 06:00 – 16:00
Sub – Ned / neradna
Vrijeme za primanje stranaka / 07:00 – 15:00

Kutak za roditelje

Autorska prava Dječji vrtić Križić-kružić 2022.

Skip to content