Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Dječji vrtić Križić-kružić nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Dječjeg vrtića Križić – kružić koja se nalazi na adresi www.dv-krizic-kruzic.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Dječjeg vrtića Križić – kružićdjelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Kao glavni elementi stranica ne koriste se strukturalni elementi iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside) umjesto div elemenata, kako bi čitači ekrana prepoznali značenje pojedinog elementa)
  • Slike i složene slike (npr. grafovi i dijagrami) nemaju prikladan tekstualni naziv (alt atribut) na hrvatskom jeziku
  • Svaka stranica nema postavljen naslov title unutar HTML elementa (koji se nalazi unutar head elementa)
  • Koristi se tekst u obliku slikovnih datoteka
  • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom npr. izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem
  • Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise

Dječji vrtić Križić-kružić radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 30. ožujka 2023. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Dječjeg vrtića Križić-kružić.

Dječji vrtić Križić-kružić redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Ulica Josipa Čopora 15, 10314 Križ

Tel: +385 (0)1 2824 528

E mail: info@dv-krizic-kruzic.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Ulica Josipa Čopora 15, 10314 Križ

Pon – Pet / 06:00 – 16:00
Sub – Ned / neradna
Vrijeme za primanje stranaka / 07:00 – 15:00

Korisni linkovi

Kutak za roditelje

Autorska prava Dječji vrtić Križić-kružić 2022.

Skip to content