Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Povjerenica za informiranje

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 85/15.)

  • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
  • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
  • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/9679/07),
  • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/0484/11, 81/13),
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/9764/0065/09144/12),
  • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
  • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
  • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
  • Popis tijela javne vlasti

Interni akti

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama sukladno ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13)

Godisnje_izvjesce ZPPI za 2022. godinu (1)

Godisnje_izvjesce o ZPPI za 2021. godinu

Godisnje_izvjesce PPI za 2020. godinu

Godisnje izvjesce o ZPPI 2019.

Godisnje izvjesce oZPPI 2018.

Godisnje_izvjesce ZPPI 2017

Službenik za zaštitu podataka Dječjeg vrtića Križić-kružić

Ulica Josipa Čopora 15, 10314 Križ

Pon – Pet / 06:00 – 16:00
Sub – Ned / neradna
Vrijeme za primanje stranaka / 07:00 – 15:00

Kutak za roditelje

Autorska prava Dječji vrtić Križić-kružić 2022.

Skip to content